I Kadek Nuryanto

  • Jabatan

    Lektor

  • Gelar

    S.Kep., MNS